Svetovni univerzitetni debatni format

(Britanski parlamentarni debatni format)