CLIMATE OF CHANGE

Debatna metodologija, globalno učenje in trajnostni razvoj

Projekt »End Climate Change, Start Climate of Change« sofinancira Evropska komisija v okviru programa DEAR (Program izobraževanja in ozaveščanja o razvoju), katerega namen je dvigniti ozaveščanje in kritično razumevanje migracij, ki jih spodbujajo podnebne spremembe, pri mladih državljanih EU kot enega največjih izzivov globaliziranega sveta.

Glavni cilj  je zgraditi boljšo prihodnost tako za podnebne migrante, ta človeški obraz podnebnih sprememb, kakor tudi za mlade, ki bodo doživeli najhujše učinke podnebne krize. Skozi vključevanje mladih v Evropi bomo poudarili medsebojne vplive lokalne in globalne neenakosti in jim dali moč, ne le da spremenijo svoje vsakodnevno življenje, ampak da postanejo zagovorniki tem globalne pravičnosti.

 

ZA in PROTI v projektu sodeluje kot partner za izvedbo DEBATNIH AKTIVNOSTI v SLOVENIJI. 

 

Izobraževanje in ozaveščanje

Na lokalni, državni in evropski ravni bomo organizirali debatna tekmovanja, v katerih bodo sodelovali srednješolci, študenti in mladi iz mladinskih centrov. Na tekmovanjih ne bo šlo le za zmago, ampak tudi za izobraževanja, na katerih se bodo študenti bolje seznanili s podnebnimi spremembami in tematikami, povezanimi z migracijami. Leta 2021 se bodo zmagovalne ekipe državnih tekmovanj udeležile vseevropskega finala v Bruslju, ki bo predvidoma novembra 2021. 26 »zmagovalcev za humano ekonomijo« iz 13 držav EU bo imelo priložnost obiskati eno do držav, v katerih so potekale študije, prav tako pa bo njihov glas slišan na različnih družbenih medijih

Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani projekta: https://climateofchange.info/ ali na https://climateofchange.info/slovenia

PRILOŽNOSTI ZA UČITELJE IN UČITELJICE ter DIJAKE IN DIJAKINJE

V sodelovanju s Platformo SLOGA ter z Inštitutom za Afriške študije v sklopu projekta #ClimateOfChange vabimo šole, oziroma učiteljice in učitelje ter dijake in dijakinje od 1. do 3. letnika ter vse, ki se formalno in neformalno ukvarjajo z izobraževanjem, k sodelovanju v debatnih aktivnostih.

Debatni priročnik za tekmovanje Climate of Change

V sklopu projekta Climate of Change smo v sodelovanju z Inštitutom za Afriške študije izzdali priročnik za učitelje…

Državni študentski debatni turnir v sklopu Climate of Change projekta

Pretekli vikend smo na Fakulteti za Managment na Univerzi na Primorskem skupaj z Debatni klub Univerze na Primorskem,…

Zaključni debatni dogodek “Climate of Change”: debata v živo!

V sredo, 23.6.2021, smo v prostorih Slovenske filantorpije skupaj s Platformo Slogo in Inštitutom za Afriške študije izvedli…