Argumentirane razprave o Evropi in Evropskem parlamentu: debata na EPAS šolah

V sklopu projekta Šola Ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) in v sodelovanju z Inštitutom za politični management smo 17. decembra izvedli krajši seminar “Naučimo se debatirati”. Seminar je bil osredotočen na osnove debatne metodologije in glavne principe prepričljivega javnega komuniciranja. Dogodka se je udeležilo več kot 250 učiteljev/ic, dijakov/inj ter drugih izvajalcev in izvajalk projekta EPAS.  

Program EPAS, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Glavni cilj projekta je dvigovanje zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji ter pridobivanje aktivnega znanja o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi

Za in proti bo v EPAS programu sodeloval tudi v prihodnje, predvsem preko integracije debatne metodologije v obstoječe projektne aktivnosti. Izvedli smo že daljšo 3-dnevno delavnico na Gimnaziji Nova Gorica, kjer so se udeleženci spoznali z različnimi strategijami za predstavitev in zagovor svojih predlogov za rešitev nekaterih perečih evropskih problemov. Na Gimnaziji Bežigrad pa smo v januarju izvedli krajšo 2-urno delavnico na temo osnovnih principov prepričljivega javnega nastopa. 

Če vas zanima sodelovanje, se lahko oglasite na info@zainproti.si