Debata pri Interdisciplinarnem tematskem sklopu (ITS) v srednjih šolah

V sklopu projekta ITS (Interdisciplinarni tematski skop) smo v novembru in decembru 2020 sodelovali z Gimnazijo Kamnik.  ITS  (projekt Zavoda Republike Slovenije za šolstvo) je vsebinsko zaokrožena celota – izbirna vsebina na srednjih šolah, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji različnih disciplin in najmanj treh šolskih predmetov.  Z izvajanjem interdisciplinarnega tematskega sklopa se v šolah spodbuja proces, s katerim dijaki, kot posamezniki in v skupini, povezujejo poglede in načine mišljenja več disciplin ali uveljavljenih področij in poglabljajo razumevanje, ki presega posamezne discipline.

Več o programu si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

ITS med drugim spodbuja razvoj funkcionalnih in prenosljivih mehkih veščin veščin ter skupinskega dela in, podobno kot debatna metodologija, temelji na povezovanju šolskega dela z avtentičnimi življenjskimi situacijami, smo v sodelovanju z Gimnazijo Kamnik pripravili iz izvedli 15-urni ITS debatni program. 

Program smo 1-krat tedensko (3 ure) v obdobju šitirih tednov. Pridobljena znanja in veščine dijaki/inje in mentorji/ice uporabili za nadaljno vpeljevanje debatne metodologije v program, na šoli pa bodo na pobudo udeležencev ustanovili tudi debatni klub. 

V prihodnje bomo debatne delavnice ponudili tudi drugim srednjim šolam, ki izvajajo ITS.