DEBATERJI ZA DEBATERJE: zbirka video posnetkov iz pretekle sezone

DEBATERJI ZA DEBATERJE: zbirka video posnetkov iz pretekle sezone

Debaterji za Debaterje je ZIPov program, v katerem bivši debaterji in debaterke, zdaj mlajši mentorji in mentorice, izvajajo online delavnice za šole članice našega programa. Program je brezplačen in poteka v slovenskem in angleškem jeziku.

Na našem youtube kanalu si lahko ogledate zbirko posnetov vseh 25 predavanj iz pretekle sezone.

SEZNAM ONLINE DELAVNIC IN PREDAVANJ IZ SEZONE 2020/2021:
Debating issues connected to race and race relations (ang)
Creating layered rebuttal and intensifying table attack (ang)
Third speeches strategy (ang)
The basics of debating macro economics (ang)
Debating development policy (ang)
Adapting to online debating (ang)
Weighing in 3rd speeches (ang)
Debating feminism (ang)
Framing and characterisation (ang)
Človekove pravice v mednarodni skupnosti (slo)
Primerjalna analiza v debati (slo)
Strategija za tretje govore v debati (slo)
Osnove argumentacije (slo)
Negacija argumentov (slo)
Kako debatirati mendarodne odnose (slo)
Debate o delavskih pravicah in ekonomiji (slo)
Debate o ekonomiji (slo)
Debate o Kitajski (slo)
Upad hegemonije ZDA (slo)
Kako debatirati o bližnjem Vzhodu (slo)
Odnosi med globalnim severom in jugom (slo)
Debatiranje o LGBTQ+
Kako debatirati religijo (slo)