PhotoDebates

 

PhotoDebates (Fotodebates: una metodología educativa, sensibilizadora y transformadora – Fotodebate: izobraževalna, senzibilizacijska in

transformativna metodologija) je mednarodni Erasmus+ “KA2 manjša partnerstva v šolskem izobraževanju” projekt o povezovanju fotografije in debate v učilnicah, v upanju da bi kombinacija obojega mladim pomagala razvijati kritično razmišljanje na bolj kreativen način. Cilj projekta je mlade spodbuditi k aktivnemu sodelovanju pri razpravah o pomembnih družbenih temah s povezovanjem slikovnega materiala in strukturiranega dialoga.

V sklopu projekta bo razvit krajši priročnik z idejami za učne ure, ki povezujejo omenjene elemente. Proti koncu projekta pa bomo, na za to posebej ustvarjeni platformi, izvedli tudi spletna razstava fotografij, ki jih bodo na podlagi pripravljenih učnih ur posneli učenke in učenci ter dijakinje in dijaki.

V projektu sodelujejo tako debatni kot fotografski krožki. Mentorji tekom projekta na podlagi fotografij, ki jih posnamejo mladi, sprožijo zanimive razprave in širijo obzorja o temah, ki se na njih skrivajo. Projekt je plod našega bogatega mendarodnega sodelovanja s španskimi civilno družbenimi organizacijami. V projektu sodelujemo Za in Proti, zavod za kulturo dialoga, španska Fundación Educativa Activa-t, italijanska Associazione Società Nazionale Debate Italia. Delovanje projekta pa koordinira španska organizacija Fundación Mainel.