Izobraževalni seminarji ob začetku debatnega leta

DEBATNA METODOLOGIJA ZA ZAČETNIKE

CELJE 30. 9. in 1. 10

Za in proti, zavod za kulturo dialoga, slovenska krovna debatna organizacija vabi na seminar
Debatne metodologije za začetnike, ki ga bomo organizirali 30. septembra in 1. oktobra v
Celjskem mladinskem centru. Seminar je namenjen učiteljem in učiteljicam na vseh stopnjah
izobraževanja, ki želijo debatne tehnike kot aktivno metodo poučevanja uporabljati pri poučevanju
različnih predmetov in/ali voditi debatni klub. Posebno pozornost bomo namenili osnovam in
praktičnim primerom uporabe v učilnici in/ali klubu, tako da je seminar še posebej primeren za
tiste, ki se z metodo šele spoznavajo.


Seminar financira Evropska unija, v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom “A
community of ethics teachers 2″, ki ga vodi nizozemska Univerza Tilburg, in je za vse udeležence
in udeleženke brezplačen. Vsi udeleženci bodo prejeli tudi priročnik z debatno teorijo, vajami
in učnimi pripravami, ki smo ga razvili v sklopu drugega Erasmus+ projekta “Innovative debate
applied curriculum for debate based youth work”. Priročnik bo na voljo v slovenščini in angleščini.
V sklopu Celjskega mladinskega centra deluje tudi MCC Hostel, kjer se lahko v lastni režiji
odločite prenočiti – ponujajo široko izbiro udobnih sob, tako da toplo priporočamo, še posebej če
prihajate od daleč.


VSEBINA SEMINARJA


Petek, 30. september 2022 (15:00 – 20:00)
– Kaj je debata?
– Osnove argumentacije
– Debatne trditve
– Debatni formati, priprava zagovorniškega in negacijskega predmeta


Sobota, 1. oktober 2022 (9:00 – 17:00)
– Predstavitev debatnih vaj
– Vključevanje debatnih tehnik v pouk
– Načrtovanje debatne ure
– Organizacija dela v debatnih klubih in debatni turnirji
– Predstavitev priročnika in izobraževalne platforme o uporabi debate pri poučevanju vsebin
povezanih z etiko, razvite v projektu “A Community of Ethics Teachers 2”

DEBATA PRI POUČEVANJU VSEBIN VEZANIH NA ETIKO

LJUBLJANA 22. 10.

Za in proti, zavod za kulturo dialoga, slovenska krovna debatna organizacija vabi na seminar
Debata pri poučevanju vsebin vezanih na etiko, ki ga bomo organizirali 22. oktobra na
Gimnaziji Ledina. Seminar je namenjen učiteljem in učiteljicam na vseh stopnjah izobraževanja,
ki želijo debatne tehnike kot aktivno metodo poučevanja uporabljati pri poučevanju različnih
predmetov. Posebno pozornost bomo namenili vsebinam, vezanim na etična vprašanja, tako da
še posebej dobrodošli vsi učitelji, ki se v sklopu svojega pedagoškega dela z njimi pogosto
srečujejo. Podrobneje bomo spoznali tudi debatno metodologijo in kako jo uspešno uporabljati v
razredu na visokem nivoju.


Seminar financira Evropska unija, v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom “A
community of ethics teachers 2″, ki ga vodi nizozemska Univerza Tilburg, in je za vse udeležence
in udeleženke brezplačen. Vsi udeleženci bodo prejeli tudi priročnik z debatno teorijo, vajami
in učnimi pripravami, ki smo ga razvili v sklopu drugega Erasmus+ projekta “Innovative debate
applied curriculum for debate based youth work”. Priročnik bo na voljo v slovenščini in angleščini.

 

VSEBINA SEMINARJA

 

Sobota, 22. oktober 2022 (10:00 – 17:00)
– Debatni principi in pomembnost vključevanja debatnih tehnik v pouk.
– Ogled debate in seznanitev s svetovnim srednješolskim debatnim formatom.
– Predstavitev priročnika in izobraževalne platforme o uporabi debate pri poučevanju vsebin
povezanih z etiko, razvite v okviru projekta “A Community of Ethics Teachers 2”
– Metode in vaje za uporabo debatnih tehnik pri pouku.
– Načrtovanje debatne ure