Javna debata na konferenci VIP: Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost

Sodelavci zavoda in debaterji smo se udeležili konference, ki jo je na temo inkluzivnosti slovenskega šolskega sistema organiziral zavod za šolstvo republike Slovenije. Na dogodku so sodelovali dijaki I. Gimnazije v Celju in Gimnazije Bežigrad, ki so za številne zbrane učitelje, profesorje, predstavnike različinih izobraževalnih inštitutov in druge odločevalce na področju izobraževanja izvedli javno debato.I.

Na debati so razpravljali o trditvi: 

Slovenska šola je pravična in vključujoča.

 

Debaterji so se odlično odrezali in zbranim predstavili vse prednosti debate kot pomembnega orodja v vsakdanjem delu sodobnega pedagoga. Predstavili so svoja stališča o podani temi in zbrane nagovorili tudi z lastnimi izkušnjami in spoznanji glede inkluzivnosti izobraževalnih zavodov, ki jih obiskujejo.

Po končani debati so imeli zbrani možnost debaterjem zastaviti nekaj vprašanj o temi in debati, zaposleni zavoda pa smo dodatno osvetlili koncept debate in njeno uporabno vrednost pri razvoju mladih. Na koncu so zbrani tudi glasovali o rezultatu debate in se večinsko strinjali, da bi slovenske šole lahko še več naredile na področju vključevanja tistih, ki so se znašli na margini izobraževalnega sistema.