MEDNARODNI TURNIR: “NO-BORDERS DEBATE TOURNAMENT FVG 2021”

MEDNARODNI TURNIR: “NO-BORDERS DEBATE TOURNAMENT FVG 2021”

Med 12. in 15. majem se bodo naši debaterji, sodniki in trenerji udeležili mednarodnega turnirja z naslovom “No-Borders Debate Tournament”. Gre za turnir, ki ga v sodelovanju z debatno organizacijo iz Furlanije-Julijske krajine, organiziramo v sklopu projekta Debate for the updated reading of Contemporality. V projektu v sodelovanju z našimi italijanskimi partnerji razvijamo modele in prakse za vključevanje debate in debatne metodologije v redni pouk na srednjih šolah. Na turnirju bodo sodelovale ekipe iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške.

Turnir bo sestavljalo več predtekmovalnih krogov in polfinalni ter finalni krog. Nekaj trditev za debate je že znanih vnaprej, ostale debate pa bodo impromptu. Vnaprej znan trditvi sta:

 

  • “THBT THE ADOPTION OF ADVANCED TECHNOLOGIES WILL IMPROVE THE WELL-BEING OF INDIVIDUALS AND OF SOCIETY IN GENERAL.” (Uveljavitev naprednih tehnologij bo izboljšala blagostanje posameznikov in splošne družbe.)
  • “THBT TO FACE HEALTH EMERGENCIES, IT IS ETHICALLY JUSTIFIABLE FOR A DEMOCRATIC STATE TO LIMIT SOME FUNDAMENTAL RIGHTS SUCH AS INDIVIDUAL FREEDOMS IN ORDER TO PROTECT THE HEALTH OF THE ENTIRE COMMUNITY.” (V času zdravstve krize, lahko demokratične države upravičeno omejujejo nekatere temeljne pravice, kot so osebne svoboščine, da bi zaščitile zdravje celotne skupnosti.”)

No Comments

Leave a Reply