O nas

O nas

Za in proti, zavod za kulturo dialoga (ali krajše ZIP) je nevladna, neprofitna organizacija, katere primarna dejavnost je koordinacija debatnega programa v Sloveniji na osnovnošolski, srednješolski in univerzitetni ravni, izobraževanje o debati in kritičnem mišljenju, spodbujanje dialoga o aktualnih družbenih vprašanjih in razvijanje aktivnega državljanstva pri mladih. ZIP je bil ustanovljen leta 1998 in je nastal iz debatnega programa, ki se je v Sloveniji začel oktobra 1996 kot eden od programov takratnega Zavoda za odprto družbo. Letno ZIP organizira več kot 150 različnih dogodkov, katerih cilj je spodbujati mlade k družbeni ozaveščenosti, kritičnemu mišljenju, prepričljivemu zagovarjanju lastnih stališč in vzpostavljanju kulturnega dialoga.

Dejavnosti

Glavna aktivnost ZIP-a je koordinacija nacionalnega debatnega programa, v katerega je skupaj vključenih 1000 mladih ter 100 aktivnih debatnih mentorjev, učiteljev in organizatorjev. V sklopu te koordinacije 60 debatnim klubom na osnovnošolski, srednješolski in univerzitetni ravni nudimo administrativno in pedagoško pomoč. Hkrati letno organiziramo tudi dvanajst debatnih tekmovanj na nacionalni ravni, izvajamo izobraževanja in usposabljanja za učitelje in mladinske delavce, organiziramo delavnice, debatne šole, javne forume, razprave in debate. V sklopu naših razvojnih in raziskovalnih aktivnosti razvijamo debatno metodologijo in pripravljamo pedagoške materiale.

Mednarodna dejavnost

Poleg koordinacije nacionalnega programa in razvoja debate v Sloveniji smo aktivni tudi na mednarodni ravni. Že trinajst let organiziramo mednarodno debatno šolo World Schools Debate Academy (WSDA), ki se je udeleži med 150 in 250 mladih iz celega sveta. Model debatne akademije smo uspešno prenesli tudi po svetu in podobna izobraževanja izvedli v Turčiji, Tuniziji, Katarju, Italiji, Rusiji in drugod. Poleg debatne akademije sodelujemo s številnimi mednarodnimi in tujimi nacionalnimi debatnimi organizacijami v večjih mednarodnih projektih. Več o naših mednarodnih projektih lahko najdete pod zavihkom projekti.