PROTOKOL ZA ZAŠČITO OTROK

PROTOKOL ZA ZAŠČITO OTROK

Za in proti, zavod za kulturo dialoga (v nadaljevanju ZIP) se je zavezal spoštovanju in promociji otrokovih pravic, delovanju v dobrobit otrok ter varovanju in zaščiti otrok pred vsemi oblikami nasilja. Ta protokol je nastal z namenom zagotavljanja najvišjih standardov profesionalnega in osebnega vedenja za preprečitev ravnanj, ki škodujejo otrokom v kakršnih koli okoliščinah med njihovo udeležbo v ZIP dejavnostih in
programih.

 

Protokol za zaščito otrok ZIP temelji na:
• Konvenciji ZN o otrokovih pravicah (19. člen),
• Splošnem komentarju št. 13 (2011) Odbora ZN za otrokove pravice − pravica otroka do zaščite pred vsemi oblikami nasilja,
• Ustavi Republike Slovenije (56. člen),
• Kodeksu etičnih načel,
• Zakonu o preprečevanju nasilja v družini,
• Standardih za zaščito otrok koalicije Keeping Children Safe,
• Protokolu za zaščito otrok organizacije I’Albero della Vita.Protokol za zaščito otrok ZIP je obvezujoč za:
• zaposlene ZIP;
• sodelavce_ke ZIP: vse tiste, ki delujejo v imenu ZIP, kot so prostovoljci_ke, praktikanti_ke, pripravniki_ce, svetovalci_ke, trenerji_ke in zunanji_e izvajalci_e storitev za ZIP;
• zaposlene in prostovoljce_ke partnerskih organizacij ZIP, ki sodelujejo v programih ZIP, v katere so vključeni otroci.