Razpis za prijavo na WSDC 2023

Razpis za prijavo na WSDC 2023

Svetovno srednješolsko debatno prvenstvo 2023 bo od 18. – 28. julija 2023 v Hanoju, v Vietnamu. 

Razpis

Pogoji:

 

– Kandidat/ka mora odlično obvladati angleški jezik, imeti široko splošno znanje, mora biti pripravljena trdo in veliko delati in biti sposobna timskega dela.
– Kandidati in kandidatke morajo biti na prvi dan prvenstva mlajši kot 20 let.
– Kandidat/ka mora biti aktiven član, članica debatnega kluba in aktivno sodelovati pri rednih dejavnostih debatnega kluba in na Za in proti debatnih turnirjih v šolskem letu 2022/2023.
– Kandidat/ka mora redno sodelovati na pripravah, ki se bodo začele v decembru in potekale do začetka prvenstva. Priprave bodo potekale redno, tako v živo kot online. Vključevale bodo tudi debate za vajo z nacionalnimi debatnimi ekipami iz vsega sveta in sodelovanje na 3 – 5 online mednarodnih turnirjih.
– Za in proti, zavod za kulturo dialoga finančnih sredstev za kritje stroškov izbranih debaterjev in debaterk za sodelovanje na WSDC 2023 ne more zagotoviti. Zaprosili bomo Ad futuro za sofinanciranje, vendar to zadošča le za delno kritje stroškov samega prvenstva. Tako je na debaterkah in debaterjih oz njihovih debatnih klubih/šolah, da zberejo potrebna finančna sredstva. Stroški samega prvenstva bodo po sedanjih ocenah okoli 1500,00 EUR (letalska karta, registracija, zavarovanje). Temu je potrebno dodati še stroške priprav v živo in sodelovanje na turnirjih.

– Vodja priprav bo Rok Hafner.

Postopek prijave:

 

Prosim, da vsi zainteresirani debaterji in debaterke do najkasneje 20.novembra 2022 pošljete prijavo za izbor v svetovno ekipo na naslov bojana.skrt@gmail.com in rok.hafner@zainproti.si, ki mora vsebovati naslednje:

– Ime, priimek, rojstni datum, elektronski naslov, mobitel, šola, opis debatnih izkušenj, ki naj vključuje tudi informacije o tem, kako ocenjujete sami sebe kot debaterja oz. debaterko – kje ste dobri, kaj so vaše slabosti, katera vsebinska področja vas najbolj zanimajo, katera govorniška pozicija vam najbolj ustreza … (v angleščini).
– Priporočilo mentorja oz. mentorice.
– Priprava zagovorniške strani na eno od spodaj navedenih debatnih trditev Pripraviti morate prvi govor z vsemi elementi prvega govora, različne možne argumente za drugi govor, predvidene argumentacijske linije opozicijske strani in kako bi nanje odgovorili, možne trke/točke spora, ki se lahko zgodijo in kaj je najtežje zavrniti oz. so najšibkejše točke na vaši strani, in kako jih nameravate ubraniti. Bibliografijo člankov, knjig, ki ste jih prebrali za pripravo izbrane debatne trditve. Tekste pripravite v angleškem jeziku.

 

Debatne trditve:
This house would legalize the private sale of organs.
THBT governments should limit individual energy use.
TH regrets the narrative that money is a measure of success.
This House opposes Finland and Sweden NATO membership.

Izbor:

 

Izbrani prijavljeni debaterji in debaterke se bodo udeležile izbirnega srečanja, ki bo kombinacija pogovorov in debat.  Izbirno srečanje bo v petek/soboto 25. in 26. novembra. Srečanja bodo potekalo preko Zooma. Bolj podroben urnik bodo izbrane kandidatke in kandidati dobili po zaključenem prijavnem roku.


Komisija za izbor v sestavi Aniket Godbole, Rok Hafner, Matevž Rezman Tasič in Bojana Skrt bo pri izbiri upoštevala načela enakih možnosti in zastopanost debaterk in debaterjev iz različnih debatnih klubov, sodelovanje v domačem debatnem klubu, priporočilo mentorja/mentorice, rezultate na preteklih debatnih turnirjih in sodelovanje na izbirnih pripravah. Predvidoma bomo prvi izbor petih do osmih debaterjev in debaterk naredili do
začetka decembra, dokončno pa 5 debaterk in debaterjev izbrali predvidoma do konca januarja. V kolikor imate dodatna vprašanja, jih lahko naslovite na bojana.skrt@zainproti.si.