SEMINAR: “DEBATA PRI POUKU IN V DEBATNEM KLUBU”

Gimnazija Ledina, Ljubljana, 28. in 29. junij 2022

Za in proti, zavod za kulturo dialoga vabi na seminar Debata pri pouku in v debatnem klubu, ki ga bomo organizirali 28. in 29. junija na Gimnaziji Ledina. Seminar je namenjen vsem učiteljem in učiteljicam na različnih stopnjah izobraževanja, ki želijo debatne tehnike kot aktivno metodo poučevanja uporabljati pri poučevanju različnih predmetov in/ali voditi debatni klub. Na seminarju bomo tudi predstavili priročnik in online debatno izobraževalno platformo, ki smo jo skupaj s partnerji pripravili v mednarodnem Erasmus+ projektu pod naslovom “Innovate debate: applied curriculum for debate based youth work”. Priročnik (v angleškem in slovenskem jeziku) prinaša debatno teorijo, 50 primerov učnih ur z uporabo različnih debatnih metod in vaj, ki se jih lahko uporablja tako pri pouku kot pri debatnem klubu, Otroškem parlamentu, razrednih urah …


Seminar financira Evropska unija, v okviru programa Erasmus+, in je za vse udeležence in udeleženke brezplačen. Potekal bo 28. in 29. junija od 9.00 – 17.00 na Gimnaziji Ledina v Ljubljani.

Debata je zasnovana na aktivnih metodah, ki učenca postavljajo v središče in vključujejo v vse faze učnega procesa. Je odlična metoda za razvijanje kritičnega mišljenja in argumentiranega razpravljanja, spodbuja problemsko učenje, povezovanje med različnimi predmeti in vsebinami ter sodelovanje med učenci. Zahteva kritično uporabo tradicionalnih in družbenih medijev,
primerjavo, analizo in interpretacijo informacij ter uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

 

Debata je tudi izjemna metoda za razvijanje jezikovnih spretnosti, tako v slovenskem kot tudi v tujih jezikih. Spodbuja branje in spremljanje dogajanja v svetu, kar vodi k boljšemu razumevanju konceptov in fenomenov sodobnega sveta. Poleg uporabe pri
poučevanju tradicionalnih predmetov so debatne tehnike še posebej dragocene pri predmetih, k želijo razvijati povezovanje znanja različnih disciplin in reševanje kompleksnih problemov, s tem pa usvajanje znanja na višjih taksonomskih ravneh oz. krepitev kompleksnih miselnih procesov in veščin. Naj za primer naštejemo predmete interdisciplinarni tematski sklop, aktivno
državljanstvo, okoljska vzgoja, retorika, etika…

 

Potek seminarja

Torek, 28. junij 2022, 9.00 – 17.00
Sreda, 29. junij 2022 - 9.00 – 17.00

– Kaj je debata?
– Osnove argumentacije
– Debatne trditve

– Zavračanje in postavljanje vprašanj.
– Debatni formati, priprava zagovorniškega in negacijskega predmeta

– Predstavitev debatnih vaj
– Vključevanje debatnih tehnik v pouk
– Organizacija dela v debatnih klubih in debatni turnirji
– Predstavitev mednarodnega sodelovanja in mednarodnih projektov

Predavatelji/ce našega zavoda so predavale na številnih izobraževanjih v Sloveniji, ki se jih je udeležilo več kot 1000 učiteljev in učiteljic na vseh stopnjah. Naši predavatelji/ce so izjemno dobro usposobljeni, seminarji vedno zelo visoko ocenjeni s strani udeležencev in udeleženk. Pogosto nas vabijo, da vodimo izobraževanja in predavamo tudi na različnih podobnih seminarjih v tujini, med drugim tudi na Kitajskem, Južni Koreji, Katarju, ZDA in številnih evropskih državah. V letošnjem šolskem letu so Za in proti predavatelji in sodniki/organizatorji turnirjev imeli vodilno vlogo pri izvedbi debatnih dogodkov na Finskem, Danskem, Češkem, Italiji, Hrvaški, Srbiji, Turčiji ter pri organizaciji Svetovnega srednješolskega debatnega prvenstva.