SEMINAR: “Poučevanje medijske pismenosti preko debatne metodologije”

Za in proti, zavod za kulturo dialoga, slovenska krovna debatna organizacija vabi na seminar “Poučevanje medijske pismenosti preko debate”, ki ga bomo organizirali v več slovenskih mestih. Seminar je namenjen učiteljem in učiteljicam na vseh stopnjah izobraževanja, ki želijo debatne tehnike kot aktivno metodo poučevanja uporabljati pri poučevanju različnih predmetov.
Posebno pozornost bomo namenili osnovam in praktičnim primerom uporabe v učilnici in/ali debatnem klubu, tako da je seminar še posebej primeren za tiste, ki se z metodo šele spoznavajo.

Seminar financira Evropska unija, v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom “Teaching Media Literacy Analytics”, ki ga vodi mednarodna debatna organizacije IDEA, in je za vse udeležence in udeleženke brezplačen. V sklopu seminarja si bomo ogledali materiale razvite v tem projektu, ki vključujejo pedagoški priročnik in zbornik učnih priprav, ki pri mladih preko debatne metodologije krepijo veščine kritične presoje, predvsem pa tudi medijske pismenosti. Učne priprave bodo na voljo v slovenščini in angleščini.

Lokacije in datumi seminarjev

17. 5. 2023: 15:00 – 19:00 na Gimnaziji Kranj

PRIJAVA


19. 5. 2023: 15:00 – 19:00 v Celjskem mladinskem centru
PRIJAVA


22. 5. 2023: 9:00 – 13:00 v Mladinskem centru Ormož
PRIJAVA

 

23. 5. 2023: 15:00 – 19:00 na Srednji šoli Izola

PRIJAVA


24. 5. 2023: 15:00 – 19:00 Na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana
PRIJAVA

 

8. 6. 2023: 15:00 – 19:00 II. gimnazija Maribor

PRIJAVA

Vsebina seminarja

  • Kaj je debata in zakaj jo uporabiti?
  • Osnove debatne metodologije in vključevanje debatnih tehnik v pouk
  • Predstavitev priročnika in izobraževalne platforme o uporabi debate pri poučevanju vsebin povezanih z medijsko pismenostjo, razvite v projektu “Teaching Media Literacy Analytics”