Srečanje partnerjev projekta GEASA – Ljubljana, maj 2022

V maju je v Ljubljani na Fakulteti za družbene vede potekalo prvo srečanje sodelujočih partnerjev v projektu Upgrading Global Education Across Subject Areas (Nadgrajevanje globalne izobrazbe preko predmetnih področij). Srečanja se je udeležilo 13 predstavnikov partnerskih organizacij, ki so najbolj tesno povezane z ustvarjanjem rezultatov projekta. V Ljubljani so se nam pridružili predstavniki Za in Proti – Zavoda za kulturo dialoga (Slovenija), Gimnazije Litija (Slovenija), Inštituta za Afriške študije (Slovenija), Univerze v Ljubljani (Slovenija), Associazione Societa Nazionale Debate Italia (Italija), Liceo scientifico statale Galileo Galilei (Italija), International Debate Education Association (Nizozemska) in Asociace debatnich klubu (Češka). Drugi sodelujoči pa so v diskusiji sodelovali preko zoom povezave.

Delo na sestanku je bilo predvsem posvečeno oblikovanju končne strategije in začetku dela na rezultatih projekta, katerih glavni cilj je izboljšanje razpoložljivih pedagoških materialov na vsebinskem področju, na katerega se osredotočamo v projektu. Srečanje je potekalo dva dni, na njem pa smo poleg vsebinskih razprav, načrtovanja, pogovorov o viziji projekta in usklajevanja izvajali tudi delavnice in druge aktivnosti, ki bodo izboljšale naše sodelovanje pri projektu. Sestanek smo zapustili oboroženi z boljšim razumevanjem namena in nadaljnjega poteka projekta in predvsem z izdelanim načrtom za začetek priprave rezultatov projekta, že omenjenih vsebin za pedagoge in debatne delavce. 

Erasmus + projekt Upgrading Global Education Across Subject Areas (Nadgrajevanje  globalne izobrazbe preko predmetnih področij) združuje deset  partnerskih organizacij iz petih držav. Celostna izobrazba glede sodobnih globalnih problemov, ki poudarja državljansko odgovornost, oziroma globalna izobrazba, je ključna za razvijanje polnega demokratičnega potenciala družbe. Kljub temu učiteljem manjka podpora, ki bi jim pomagala pri integraciji globalne izobrazbe v učne načrte. Namen tega projekta je prebroditi te ovire in učiteljem približati znanja in veščine, ki bodo prispevali k temu, da se bo globalna izobrazba v evropskih izobraževalnih sistemih tudi v praksi bolj celovito izvajala.

 Eden od pristopov, preko katerega je možno poučevati globalno izobrazbo, temelji na debatni metodologiji, skupkom interaktivnih metod, ki učencem med drugim pomagajo pri izboljšanju veščin kritičnega razmišljanja in informacijske pismenosti. Partnerji bodo črpali iz te metodologije in sodelovali pri razvijanju priročnika za učitelje, metodološkega priročnika z učnimi načrti in vajami, zbirke študij primerov za učence in učitelje, ki bo demonstrirala kako se veščine, pridobljene skozi projekt, lahko uporabijo za analizo aktualnih družbenih problemov, ter spletne platforme namenjene individualnem učenju. Rezultati bodo vključevali vsebine povezane z globalizacijo, neenakostjo, trajnostnim razvojem, podnebjem, globalnim zdravjem, identiteto ter kulturo.