PRAVILNIK TEKMOVANJ na nacionalni ravni za srednje šole