Projektna srečanja Teaching Media Literacy Analytics (MeLitA) po Sloveniji

V preteklem mesecu smo v sklopu projekta Teaching Media Literacy Analytics (MeLitA) obiskali več slovenskih mest, v katerih smo pripravili multiplikacijske dogodke v obliki seminarjev namenjenih učiteljem na vseh stopnjah izobraževanja. Na seminarjih smo pedagoge opremili z znanjem o osnovah debatne metodologije in kako le-to uporabiti takrat, ko poučujemo vsebine vezane na medijsko pismenost. 

 

Kot smo s partnerji iz Poljske, Estonije in Nizozemske tekom projekta ugotovili, je debata idealna metoda za takšne vsebine, saj od mladih zahteva aktivno in predvsem kritično sodelovanje. Tako se ne učijo iz tega, kar jim pove učitelj, ampak aktivno soustvarjajo pedagoški proces. Tako je njihovo znanje veliko bolj obstojno. Debata je aktivnost, ki mlade pritegne, da začnejo sami od sebe kritično presojati vse kar jih obdaja. 

V projektu smo razvili tako pedagoške kot didaktične materiale, ki bodo vsem pedagogom olajšali delo v razredu. Udeležencem seminarjev smo jih že predstavili, vam pa jih bomo v kratkem.

Seminarji so potekali v Kranju, Celju, Ormožu, Izoli, Ljubljani, Renčah in v Mariboru. Za tako razširjenost smo se odločili, saj smo si vsebine res želeli približati kar največ pedagogom. Z udeležbo smo bili zelo zadovoljni, še bolj pa so nas navdušili odzivi učiteljev, ki so sodelovali z vprašanji in komentarji. Tako je prav vsak seminar potekal nekoliko drugače, v vseh pa smo se spoznali z osnovami debatne metodologije in z materiali, razvitimi v projektu. Tako smo si ogledali pedagoški uvod v osnove debatne metodologije, nabor člankov spisanih v priročnik, ki bo v pomoč učiteljem pri uporabi metodologije, ali prilagoditvi lastnih materialov za delo v razredu, največ časa pa smo namenili ogledu 120 pedagoških ur učnih priprav, in platforme, na kateri jih gostimo.

 

Seminarja se je udeležilo preko 85 pedagogov, ki poučujejo vse od sociologije, psihologije, filozofije, aktivnega državljanstva, filmskih študij pa do angleščine, slovenščine, zgodovine in celo glasbe in kemije. Kritična presoja vsebin tako ostaja bistvena na vseh predmetnih področjih.

VEČ O PROJEKTU